Viete, že tovar môžete vrátiť aj bez udania dôvodu? V jednom prípade ale neuspejete

Obchodníkovi môžete tovar vrátiť aj bez reklamácie. Ponúkame vám presný postup, ako musíte postupovať, aby ste neostali z krátka.

redakcia 1096 © Princípy copyrightu
obchod, taska, tasky, karta, kreditka, tovar
https://unsplash.com/@morningbrew

Stalo sa to asi každému. Kúpili ste si novú košeľu, priniesli ste si ju domov a zistíte, že sa vám k ničomu nehodí, alebo že máte už tri podobné. Cez online obchod či katalóg ste si kúpili nové okuliare a keď vám ich kuriér priniesol, zistili ste, že na obrazovke počítača či telefónu vyzerali oveľa lepšie. 

Čo v takom prípade robiť s takým tovarom? Na spotrebiteľov aj v tomto prípade myslel zákon.

Zákonný nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu vzniká ale len vtedy, keď spotrebiteľ zakúpil tovar prostredníctvom:

1. Zmluvy uzavretej na diaľku
 
To znamená, ak ste si tovar objednali z katalógu, cez internet alebo cez telefón, napríklad z teleshopingu. 
 
2. Zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho 
 
V tomto prípade to znamená, že ak ste tovar síce uzavreli osobne, ale nie v predajni, ktorú má  predávajúci oficiálne uvedenú v papieroch. jedná sa napríklad o trhy, kongresy, rôzne predvádzacie akcie alebo aj obyčajná, bežná ulica či trhovisko. 
 
 

Ako na to 

 

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho listom alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail).

Ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa. V ňom musíte vyjadriť vôľu odstúpiť od zmluvy, teda že tvar vraciate predajcovi.

Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci. 

Učiniť tak môže v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy. 

A pozor, týka sa to aj nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

Na druhej strane, spotre­biteľ musí najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu.

 

Tovar z kamenného obchodu

 

Slovenská obchodná inšpekcia ale spotrebiteľov upozorňuje, že žiadny právny predpis nepriznáva spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie tovaru, zakúpeného v tzv. kamennom obchode prevádzke, obchode).

Ak predávajúci takúto možnosť (prípadne možnosť výmeny tovaru za iný tovar) spotrebiteľovi ponúka, činí tak nad rámec svojich povinností. 

Nárok na bezdôvodné vrátenie alebo výmenu tovaru nie je právne vymáhateľný.

Zdroj: SOI

Diskusia

Prihláste sa účtom eSpotrebiteľ, aby ste sa mohli zapojiť do diskusie.