Spravodlivosť vs. peniaze. Čo všetko sa ukáže v konkurze Rapid life?

Už o niekoľko hodín sa dozvieme či okresný súd v Košiciach vyhlásil konkurz na majetok životnej poisťovne Rapid life. V prípade, že bol konkurz vyhlásený dozvieme sa aj meno konkurzného správcu.

No image
#

V priebehu niekoľkých hodín sa môžu poistenci vytunelovanej poisťovne Rapid life (Prvej Česko-Slovenskej poisťovne)  dozvedieť či bol konkurz vyhlásený alebo nie. To za predpokladu, že okresný súd v Košiciach minulý týždeň rozhodol o vyhlásení konkurzu na jej majetok.

Od vyhlásenia konkurzu bude najdôležitejšou osobou konkurzný správca. Toho určuje registrový súd náhodným výberom. Práve na osobe správcu bude závisieť to akým spôsobom sa bude konkurz uberať. O čo sa bude ustanovený správca usilovať sa dozvieme v priebehu konkurzu. Dôležité však bude sledovať či jeho prioritou bude spravodlivé odškodnenie poistencov poisťovne alebo čosi iné.

Konkurzný správca, ktorý sa bude usilovať o spravodlivé odškodnenie poistencov podá v dohľadnej dobe od svojho vymenovania odporovacie žaloby na pochybné prevody pohľadávok zo súdnych sporov s Národnou bankou Slovenska a majetku poisťovne na firmu AB Real s.r.o. Košice, ktorá patrí bývalému vedeniu poisťovne. Z tohto majetku totiž bude možné uspokojiť nároky poistencov uplatnené v konkurze. V záujme odškodnenia veriteľov – poistencov konkurzný správca podnikne všetky kroky smerujúce k tomu, aby v čo najvyššej možnej miere uspokojil pohľadávky.

Konkurzný správca nech to je ktokoľvek nebude mať ľahkú úlohu ani závideniahodnú pozíciu. Na jednej strane tisíce nespokojných poškodených ľudí na strane druhej bývalé vedenie poisťovne, ktoré si v plnej miere užíva priazeň vládnych poslancov a istotu „garantovanej“ beztrestnosti, podľa všetkého výmenou za mlčanie. To všetko i napriek tomu, že sa fakticky sami usvedčili z podvodov ba priznali aj dávanie úplatkov vysokopostaveným pracovníkom Národnej banky.  Treba taktiež pripomenúť, že bývalé vedenie poisťovne podnikne všetky kroky k diskreditácií konkurzného správcu a vykoná všetko preto, aby to nemal jednoduché. Podobne tak sme to videli aj pri zavedenej nútenej správe a všemožným útokom na nútenú správkyňu.

Podľa všetkého bude ustanovený konkurzný správca konfrontovaný aj s ponukou dohodnúť sa s bývalým vedením Rapid life alebo bude inými metódami či osobami motivovaný k tomu, aby svoju funkciu (ne)vykonával dostatočne kvalifikovane. V prípade, že dôjde k dohode o tichej spolupráci medzi bývalým vedením a konkurzným správcom bude to prakticky znamenať, že poistenci zo svojich peňazí neuvidia naozaj nič.

Nesmierne dôležité pre klientov poisťovne bude odsledovávať kroky konkurzného správcu, preto už dnes (bez ohľadu nato, kto bude konkurzným správcom), môžeme verejne prehlásiť, že podnikneme všetky kroky k uspokojeniu nárokov nami zastupovaných viac ako štyroch tisícok poistencov – spotrebiteľov a vyzvať budúceho konkurzného správcu Rapid life k tomu, aby pri zvažovaní akejkoľvek finančnej alebo inej ponuky mal na pamäti, že každý jeho krok bude pod našim drobnohľadom.

 

bitcoin

Spotrebiteľské Centrum

spotrebitelskecentrum.sk

Spotrebiteľské Centrum chráni práva, háji záujmy a šetrí peniaze slovenským spotrebiteľomSpotrebiteľské Centrum chráni práva, háji záujmy a šetrí peniaze slovenským spotrebiteľomSpotrebiteľské Centrum chráni práva, háji záujmy a šetrí peniaze slovenským s

Diskusia

Prihláste sa účtom eSpotrebiteľ, aby ste sa mohli zapojiť do diskusie.