Pozor na internetovú galériu sunsea.sk

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala zvýšený nárast podaní proti internetovej galérii www.sunsea.sk.

sunsea
Screenshot/FonTech

Z podkladov priložených v spotrebiteľských podaniach a z informácií dostupných na predmetnej webovej stránke vyplýva, že prevádzkovateľom internetovej stránky je spoločnosť MIL­LPARKS s.r.o. so sídlom Hybernova 1009/24, 100 00 Praha, Česká republika, ktorá predmetnú stránku označuje ako Slovenskú nákupnú internetovú galériu, prostredníctvom ktorej sprostredkováva záujemcom (kupujúcim) obchody s predávajúcim.

Z obsahu spotrebiteľských podaní vyplýva, že po uskutočnení objednávky a jej následnom zaplatení, nie je tovar spotrebiteľovi doručený. Navyše, po uskutočnení nákupu a realizácii platby, s predávajúcim nie je možné komunikovať žiadnym zo spôsobov, uvedených na stránke internetového obchodu.

Kontrolná činnosť SOI je v rámci jej kompetencií zameraná na podnikateľské subjekty so sídlom na území SR. V prípade spotrebiteľského problému s podnikateľským subjektom z iného členského štátu EÚ majú spotrebitelia možnosť obrátiť sa na:

Európske spotrebiteľské centrum v SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/A, 827 15 Bratislava, tel.: 02/4854 2­317, 02/4853 2­019, fax: 02/4854 1627, e-mail: info@esc-sr.sk , web: www.esc-sr.sk. 

V nadväznosti na vyššie uvedené a vzhľadom na intenzitu podnetov spotrebiteľov s poukazom na to, že Slovenská obchodná inšpekcia nie je oprávnená vymáhať platby za nedodaný tovar, odporúčame spotrebiteľom dôkladne zvážiť všetky spotrebiteľské rozhodnutia, tý­kajúce sa zakúpenia produktov prostredníctvom vyššie uvedenej webovej stránky.

Slovenská obchodná inšpekcia

www.soi.sk

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) je orgánom štátnej kontroly vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa s celoslovenskou pôsobnosťou.

Diskusia

Prihláste sa účtom eSpotrebiteľ, aby ste sa mohli zapojiť do diskusie.