Návrh na konkurz Rapid life bol podaný na súde. Má vyše 15 tisíc strán

Košická poisťovňa je od júna v nútenej správe. Súd by mal o vyhlásení konkurzu rozhodnúť ešte v decembri.

No image
#

Vyše 15 tisíc strán má návrh na vyhlásenie konkurzu na košickú poisťovňu Rapid life. Na Okresnom súde Košice I ho dnes (27.11.2017) podala nútená správkyňa Irena Sopková. Každému z nevyplatených klientov vytvorila samostatnú zložku.

Súd začne o návrhu na konkurz konať do piatich dní, následne by mal v priebehu ďalších 15 dní vyhlásiť konkurz. Konkurzný správca bude pridelený náhodným výberom. Klienti a ďalší veritelia majú 45 dní od na to, aby si na predpísanom tlačive uplatnili svoju pohľadávku. Ak tak urobia neskôr, nedostanú sa do takzvaného veriteľského výboru.  Práve orgán veriteľov pritom rozhoduje o spôsobe vyplácania a môže rozhodnúť aj o výmene konkurzného správcu.

Klienti, ktorých zastupuje Spotrebiteľské Centrum majú voči iným niekoľko výhod, keďže organizácia za spotrebiteľov prepočíta výšku pohľadávky, podá konkurzné prihlášky v stanovenom termíne a svojich zverencov bude sprevádzať celým konkurznom životnej poisťovne.

Poškodení, ktorí sa rozhodli využiť služby Spotrebiteľského Centra majú vždy ako prvý všetky relevantné informácie súvisiace s konkurznom poisťovne Rapid life.

Vidia šancu na odškodnenie

Podľa Miroslava Antoňaka zo Spotrebiteľského Centra, ktoré zastupuje vyše tri tisíc klientov, je šanca na uspokojenie klientov teoreticky dosť vysoká. Rapidu podľa neho s vysokou pravdepodobnosťou bude Národná banka povinná vyplatiť peniaze zo súdnych sporov. „Tie bude možné použiť v konkurze na uspokojenie pohľadávok.“ ‎Stále existujú alternatívne spôsoby odškodnenia ktoré je predčasné zverejňovať, dodal.

Je potrebné však podotknúť, že úspešnosť zastupovaných klientov v konkurnom konaní priamo závisí od ich počtu. Ľudovo povedané „väčšia berie“ neplatí iba v mariáši ale taktiež aj v konkurznom konaní. O to viac keď je možné predpokladať rôzne špekulácie a podvody zo strany bývalého vedenia poisťovne.

 

Ako získam pomoc?

O zastupovanie v konkurznom konaní môže Spotrebiteľské Centrum požiadať občan s poistnou zmluvou uzatvorenou so spoločnosťou Prvá Česko-Slovenská poisťovňa alebo Rapid life životná poisťovňa a.s. Podmienkou je doručenie splnomocnenia s overeným podpisom a podieľanie sa na nákladoch organizácie, ktoré jej vzniknú so zastupovaním poškodeného.

Zákonný jednorázový poplatok predstavujúci náklady na uplatňovanie pohľadávky v konkurznom konaní je maximálne vo výške 40 eur. Ten bude organizácia požadovať od poistencov, ktorí ju o zastupovanie požiadajú až po vyhlásení konkurzu.

Tí občania, ktorí už žiadosť o zastupovanie podali alebo tak spravia v najbližších dňoch to majú lacnejšie približne v sume jednomesačného poistného.

O zastupovanie môže poistenec Rapid life požiadať Spotrebiteľské Centrum elektronicky vyplnením formulára elektronickej podateľne, telefonicky – zavolaním na číslo 0950403021 alebo osobne v niektorej z kontaktných kancelárii.

Spotrebiteľské Centrum

spotrebitelskecentrum.sk

Spotrebiteľské Centrum chráni práva, háji záujmy a šetrí peniaze slovenským spotrebiteľomSpotrebiteľské Centrum chráni práva, háji záujmy a šetrí peniaze slovenským spotrebiteľomSpotrebiteľské Centrum chráni práva, háji záujmy a šetrí peniaze slovenským s

Diskusia

Prihláste sa účtom eSpotrebiteľ, aby ste sa mohli zapojiť do diskusie.