Garancie za Rapid life dáva súkromná eseročka. Žiadajte si zmenku!

Bývalé vedenie životnej poisťovne Rapid life ponúka poškodeným klientom „garanciu“ spočívajúcu v tom, že ak sa na eseročku AB REAL, s.r.o., Košice poškodený obrátia získajú svoje peniaze späť. Pozreli sme sa však lepšie na túto ponuku.

Rapid life, AB Real garancia, Talán
abreal.sk

Bývalé vedenie životnej poisťovne fabuluje a poskytuje poškodeným klientom lákavé garancie. „Neprídete ani o jeden cent zo svojej pohľadávky“. Lákavá ponuka rovnako tak, ako boli lákavé ponuky samotnej životnej poisťovne. Avšak čas ako najlepší sudca ukázal, že až tak výhodné poistné produkty to predsa len neboli. Bývalý predseda predstavenstva životnej poisťovne Rapid life RNDr. Peter Talán ešte za svojho pôsobenia v poisťovni krátko pred zavedením nútenej správy previedol údajnú pohľadávku voči štátu z poisťovne na firmu svojho syna, ktorá dnes poskytuje vyššie uvedené garancie.

Prvý problém však spočíva v tom, že pohľadávka ktorou argumentuje bývalé vedenie poisťovne do dnešného dňa nebola právoplatne rozhodnutá. Súdy doposiaľ rozhodli iba o tom, že konaním štátu v zastúpení Národnej banky Slovenska mohlo dôjsť k spôsobeniu nejakej škody. O jej skutočnej výške dodnes nebolo rozhodnuté a dokonca  Národná banka voči medzitýmnemu rozsudku podala dovolanie na Najvyššom súde. Konštatácia, že Rapid lifu vznikla škoda spôsobená štátom však nehovorí o tom v akej výške mala škoda vzniknúť, a preto je na mieste otázka: „Čo v prípade, ak súdy rozhodnú, že škoda, ktorú spôsobil Rapid life štát je vo výške jedného eura?“ Hypoteticky to totiž možné je, avšak AB Real a bývalé vedenie poisťovne je presvedčené, že im bude vyplatených niekoľko miliónov eur.

Ďalším problémom je znalecký posudok podľa ktorého mala poisťovni byť konaním NBS spôsobená škoda vo výške 32 miliónov eur. Ten okrem renomovaného znalca a bývalého dekana Podniko­vohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach Dr. h. c. prof. RNDr. Michala Tkáča, CSc. vypracovával aj Doc., Ing. Milan Polončák, CSc. Práve znalec Polončák predložil súdu podvodný znalecký posudok v kauze Veľký Slavkov na škodu vo výške 62 miliónov eur. Posudok bol podľa zistení v plnom rozsahu vecne i formálne nesprávny. Za vypracovanie podvodného znaleckého posudku bol Polončák právoplatne odsúdený. 

Polončák bol znalcom od roku 1985 a v druhej polovici 90. rokov pôsobil ako auditor v spoločnostiach ovládaných rezešovskou skupinou. Július Rezeš ho dosadil do dozornej rady futbalového klubu 1. FC Košice. „Vieme, že s daňami má každý problém, preto, aby sme mali všetko ošetrené, angažujeme odborníkov.“ povedal o Polončákovi vo februári 1998 v týždenníku Trend.  

Chcú zmariť konkurz dávajú garancie

Cieľom tejto marketingovej fabulácie je podľa generálneho riaditeľa Spotrebiteľského Centra n.o. Miroslava Antoňaka „zmarenie konkurzného konania. Pán Talán priviedol poisťovňu do straty, teraz ju chce vybrakovať opäť, pretože sa bojí konkurzu. Preto tvrdí, že na konkurz nevidí dôvod. Ľudia – poistenci však v poisťovni nevidia žiadne peniaze.“ Je preto na mieste otázka: „Kde sú všetky peniaze z Rapid life?“ Ako chceli ukončovať svoju činnosť „dobrovoľne“, keď už v čase podania oznámenia o dobrovoľnom ukončovaní činnosti vedeli, že nebudú mať z čoho vyplatiť ľudí? Pýta sa ďalej Antoňak. Upozorňuje taktiež, že tak ako v kedysi uplatňovaných nárokových listoch tak aj v tzv. Talánových garanciách absentuje vyčíslená presná suma záväzku, ktorá by mala byť klientovi vyplatená. Takýmito špekuláciami poisťovňa Rapid life pred časom znižovala odkupnú hodnotu na 0 eur.  

Pýtajte si zmenku

Keďže bývalé vedenie poisťovne je rozhodnuté veľkodušne poskytovať svojim klientom „garancie“ vyzývame bývalého predsedu predstavenstva a zároveň konateľa firmy AB REAL s.r.o. Košice RNDr. Petra Talána aby spoločne a nerozdielne s ďalšími členmi predstavenstva poisťovne Ing. Pavlom Fialom a Ing. Helenou­ Vernerovou ako aj jej dozornou radou a ďalším konateľom firmy AB REAL s.r.o. Košice Petrom Talánom mladším vystavili v prospech klientov vlastné zmenky bez protestu. Takúto formu garancie je možné považovať za relevantnú a dostatočnú pre poškodených klientov poisťovne Rapid life. Akékoľvek iné garancie sú neakceptovateľné. Jedine tak môže bývalé vedenie poisťovne presvedčiť občanov, že to myslia úprimne a vážne.  

Ak zmenku nedajú prihláste sa do konkurzu

Ako sme vyššie uviedli bývalé vedenie životnej poisťovne má záujem zmariť konkurzné konanie a presvedčiť občanov, že pohľadávky si nie je potrebné uplatňovať v konkurze. „Pohľadávky neuplatnené v konkurze zaniknú, ako keby nikdy neexistovali, čo znamená, že Talánové garancie budú len bezpredmetným a bezcenným zdrapom papiera“ upozorňuje Antoňak a pýta sa klientov poisťovne: „Už raz vás podviedli. Chcete im dať aj druhú šancu obrať vás o vaše peniaze?“

Pokračovanie článku si môžu prečítať členovia Spotrebiteľského Klubu pretože

Žiadne papierové lietadlo sa nedá vyrobiť bez papiera

Prihlásenie účtom eSpotrebiteľ

Best value for money.
Value-based price.
Highest standard of physical properties.
Eco-friendly paper.
High durability.

Spotrebiteľské Centrum

spotrebitelskecentrum.sk

Spotrebiteľské Centrum chráni práva, háji záujmy a šetrí peniaze slovenským spotrebiteľomSpotrebiteľské Centrum chráni práva, háji záujmy a šetrí peniaze slovenským spotrebiteľomSpotrebiteľské Centrum chráni práva, háji záujmy a šetrí peniaze slovenským s

Diskusia

Prihláste sa účtom eSpotrebiteľ, aby ste sa mohli zapojiť do diskusie.