Budete dediť v Európskej únii? Toto všetko by ste mali vedieť

Veľká výhoda členstva Slovenska v EÚ. Úrady budú s vami komunikovať aj vo vašom materinskom jazyku.

redakcia 628 © Princípy copyrightu
rim, taliansko, koloseum, historia, dejiny
unsplash.com/@bradencollum

Občania Európskej únie môžu získať informácie o dedičskom práve členských štátov vo svojom rodnom jazyku na stránke www.successions-europe.eu.

Stránku, ktorá občanom zodpovie najdôležitejšie otázky týkajúce sa dedičstiev vo všetkých 27 členských štátoch EÚ, spustila a prevádzkuje Rada notárstiev Európskej únie (CNUE) s podporou Európskej komisie.

Na stránke nájdete odpovede na najdôležitejšie otázky súvisiace s dedením v oficiálnych jazykoch EÚ vrátane slovenčiny:

– Ktorý orgán členského štátu je príslušný prejednať dedičstvo, na koho sa musíte obrátiť –

– Ako zriadite a zaregistrujete závet

– Aké sú obmedzenia slobody poručiteľa pri zostavení závetu

– Kedy a ako sa stávate dedičom

– Kto a koľko dedí v prípade absencie závetu

– Aké je rozhodné právo a či si môžete zvoliť právo, ktoré bude použité v prípade vášho dedičstva

– Aké daňové povinnosti mi vyplývajú z dedičstva?

Diskusia

Prihláste sa účtom eSpotrebiteľ, aby ste sa mohli zapojiť do diskusie.