Ako správne darovať majetok a vyhnúť sa súdom s rodinou

Kto by nemiloval darčeky? A určite ešte väčšiu radosť má každý z nás, keď môžeme niekoho obdarovať. Väčšie dary, či už peniaze, šperky, auto alebo dom však môžu niekedy spôsobiť viac nepríjemností než radosti.

redakcia 454 © Princípy copyrightu
podpis, zmluva
unsplash.com/@sctgrhm

Stačí trochu závisti a zvyšok rodiny či príbuzenstva nám to môže dať poriadne „vyžrať“. A nielen obdarovanému, ale aj darcovi. 

Podľa notárov najväčšie problémy vznikajú, ak sa o dare vyššej finančnej hodnoty zvyšok rodiny dozvie až po smrti darcu. Situácia sa môže ešte viac skomplikovať, ak o darovaní neexistuje žiadny úradný záznam.

Čierne na bielom

Tieto záležitosti je preto najlepšie ošetriť ešte za života darcu. Stačí pritom obyčajná návšteva notárskeho úradu.

Ak sa rozhodnete darovať hnuteľné veci ako napríklad umelecké diela, šperky, knihy, či starožitnosti, zákon hovorí, že písomný záznam o darovaní nepotrebujete.

Notári však varujú. Z praxe poznajú stovky prípadov, kedy pri chýbajúcom písomnom zázname o darovaní, sa musel obdarovaný po smrti darcu brániť na súde. Rozhodnutie súdu je pritom vždy len polovičným víťazstvom. Veľkou prehrou sú vždy následky v rodine, kedy sa častokrát vzájomné vzťahy už nikdy nedajú v rozhádanej rodine dokopy, alebo to trvá dlhú dobu.

Notár vám vie poradiť, ako po smrti darcu dokážete, že darca vám dar naozaj dal zo svojej vôle.

Nehnuteľnosti  

Pri nehnuteľnom majetku, akým je byt, dom, či finančný obnos, je situácia iná. Pri darovaní takéhoto majetku zákon presne vyžaduje písomný zápis o darovaní, teda darovaciu zmluvu. Tú musia obe strany, teda darca ako aj obdarovaný spísať a potvrdiť u notára.

Darovacia zmluva tak chráni obe strany a mala by sa stať súčasťou každého väčšieho daru. Notár ale upozorňuje, že ide o obojstranný právny úkon, ktorý je neplatný v prípade, ak sa má plniť až po darcovej smrti!

PREČÍTAJTE SI: Všetko, čo by ste mali vedieť o dedení majetku. Viete, že môžete zdediť aj dlhy?

Ako vrátiť dar

Darovať nejaký majetok však nie je len tak. Do istej miery zaň nesiete aj naďalej zodpovednosť. Darca je napríklad povinný pri ponuke daru upozorniť darujúceho na závady, o ktorých vie. V opačnom prípade má obdarovaný právo dar vrátiť.

Toto právo platí len vtedy, ak ide o chyby, ktoré mal predmet daru pri darovaní, nie v prípade závad, ktoré sa vyskytli neskôr. V prípade darov sa jedná najmä o technické dary ako auto, drahá elektronika a podobne, kedy náklady na opravu, či starostlivosť by mohli byť pre darovaného prílišnou finančnou záťažou, ktorú by nemusel uniesť.

Ako žiadať dar späť

Darca sa ale môže aj domáhať vrátenia daru. Stačí, ak sa domnieva, že obdarovaný sa správa k nemu, či k členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Vtedy stačí poukázať na zmluvu. Ak obdarovaný ale nezdieľa rovnaké pocity, darca si svoje právo musí uplatniť na súde, kde porušenie zmluvy musí dokázať.

Zmluva musí spĺňať náležitosti určené zákonom. Preto je najlepšie, ak priamo navštívite notára a vyhnete sa tak možným budúcim problémom.

Treba ale aj upozorniť na to, že je vždy výslovne na vôli darcu, či a komu svoj majetok daruje, bez toho aby do jeho vôle ktokoľvek zasiahol!

Diskusia

Prihláste sa účtom eSpotrebiteľ, aby ste sa mohli zapojiť do diskusie.